Úřední deska

záměr prodeje pozemků

                                                 

                                           Obec Jetětice

                              Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice

       v souladu s ust.§ 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

              zveřejňuje   záměr  prodeje  pozemku  v k.ú.  Jetětice:

Parcelní číslo:                                                                                 výměra:                                            

 865/252                                                                                          75  m2

St. 310                                                                                              37 m2

938/7                                                                                              106 m2

St. 221                                                                                              49 m2

865/115                                                                                            36 m2

865/179                                                                                          252 m2

865/170                                                                                            64 m2

 

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky písemně na Obec Jetětice, Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice.   

 

 

 

                                                                                            

Vyvěšeno na ÚT i EÚT:     12.11. 2020                                                 Novotný Ladislav 

Sejmuto:                                                                                         starosta obce