Obec Jetětice

Úřední deska

Záměr prodej pozemků

 

                                                 Obec Jetětice

                              Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice

       v souladu s ust.§ 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

              zveřejňuje   záměr  prodeje  pozemku  v k.ú.  Jetětice:

Parcelní číslo:                                          výměra:                                            

 St. 314                                                       41  m2    

 938/28                                                    121  m2

559/50                                                        27 m2

St. 245/2                                                    17 m2

865/122                                                     48 m2

 

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky písemně na Obec Jetětice, Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice.  

 

 

 

                                                                                            

Vyvěšeno na ÚT i EÚT:    7. 2. 2018                                                 Novotný Ladislav 

Sejmuto:                       23.2.2018                                              starosta obce