Úřední deska
krizové opatření vlády k omezení pohybu -vzor tiskopisů
sčítání lidu, bytů a domů 2021
veřejná vyhláška-Magistrát města Kladna
Oznámení o zveřejnění SORP
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
ptačí chřipka
rozpočet-oznámení
záměr prodeje pozemků
leták-covid - chřipka
COVID 19
usnesení vlády 178, 179,180/2020-krizová opatření
obecní kihovna Jetětice
zimní svoz odpadu
nouzový stav od 12.10.2020-omezení úředních hodin
nařízení mimořádného opatření č.2/2020
Nařízení mimořádného opatření k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19
MZE-opatření obecné povahy
oznámení-schválený závěrečný účet za rok 2019
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy-kůrovec
Ministerstvo zemědělství-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
smlouva-Otavská cyklistická cesta
informace pro veřejnost-Úřad pro zast.stávu ve věcech majetkových
terénní pečovatelská služba Milevsko
Území Toulavy

Naše obec se nachází na území Toulavy - logo