Úřední deska
Změna svozu směsného komunálního odpadu - letní svoz 2023
Veřejná vyhláška-zveřejnění navrhu opatření obecné povahy
oznámení - přelízky
Měú-rozhodnutí přelízky
pozvánka na valnou hromadu HS
Správa železnic, s.o., Praha - Nabídka nemovitého majetku k prodeji
SORP - oznámení o zveřejnění
návrh - střednědobý výhled rozpočtu SOM 2024 -2026
MZe.veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
zimní svoz odpadů
Oprava MK Jetětické Samoty
Rozhodnutí o odvolání
ptačí chřipka
nařízení mimořádného opatření č.2/2020
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy-kůrovec
smlouva-Otavská cyklistická cesta
informace pro veřejnost-Úřad pro zast.stávu ve věcech majetkových
terénní pečovatelská služba Milevsko
Území Toulavy

Naše obec se nachází na území Toulavy - logo