Úřední deska
SOM oznámení o zveřejnění 2021
záměr prodeje pozemku
Milostivé léto
Zimní svoz směsného komunálního odpadu

Od 10. listopadu 2021 se bude odpad z obce vyvážet každý týden ve středu


MZe-veřejná vyhláška-lesy
iinformace -testování covid
Novostavba rekonstrukce místní komunikace Jetětické Samoty-VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
oznámení o zveřejnění -závěrečný účet za rok 2020
krizové opatření vlády k omezení pohybu -vzor tiskopisů
sčítání lidu, bytů a domů 2021
ptačí chřipka
leták-covid - chřipka
COVID 19
usnesení vlády 178, 179,180/2020-krizová opatření
nařízení mimořádného opatření č.2/2020
Nařízení mimořádného opatření k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19
MZE-opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy-kůrovec
Ministerstvo zemědělství-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
smlouva-Otavská cyklistická cesta
informace pro veřejnost-Úřad pro zast.stávu ve věcech majetkových
terénní pečovatelská služba Milevsko
Území Toulavy

Naše obec se nachází na území Toulavy - logo