Úřední deska
kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023
SORP-oznámení o zveřejnění
Daně z nemovitostí 2024
SOM-oznámení o zveřejnění
Závěrečný účet za rok 2023 schválený
SOM-oznámení o zveřejnění
Letní svoz popelnic 2024
SORP-oznámení o zveřejnění 2024
SORP oznámení o zveřejnění
Provedení udržovacích prací - odbahnění a opravy rybníků v k. ú. Jetětice - rybník Horní
Provedení udržovacích prací - odbahnění a opravy rybníků v k. ú. Jetětice - rybník Dolní
SOM - oznámení o zveřejnění
Zimní svoz komunálního odpadu
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
SORP - závěrečný účet za rok 2022
Změna svozu směsného komunálního odpadu - letní svoz 2023
MZe.veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Oprava MK Jetětické Samoty
Rozhodnutí o odvolání
ptačí chřipka
nařízení mimořádného opatření č.2/2020
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy-kůrovec
smlouva-Otavská cyklistická cesta
informace pro veřejnost-Úřad pro zast.stávu ve věcech majetkových
terénní pečovatelská služba Milevsko
Území Toulavy

Naše obec se nachází na území Toulavy - logo