Úřední deska
záměr prodeje pozemků
leták-covid - chřipka
COVID 19
usnesení vlády 178, 179,180/2020-krizová opatření
obecní kihovna Jetětice
zimní svoz odpadu
nouzový stav od 12.10.2020-omezení úředních hodin
SORP -oznámení o zveřejnění
nařízení mimořádného opatření č.2/2020
Nařízení mimořádného opatření k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19
MZE-opatření obecné povahy
oznámení-schválený závěrečný účet za rok 2019
SORP-oznámení o zveřejnění 32020
Ministerstvo zemědělství-opatření obecné povahy-kůrovec
letní svoz popelnic

Letní svoz začíná ve 14. týdnu - od 1.dubna 2020 se bude odpad vyvážet každý sudý týden ve středu.


Ministerstvo zemědělství-veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
smlouva-Otavská cyklistická cesta
informace pro veřejnost-Úřad pro zast.stávu ve věcech majetkových
terénní pečovatelská služba Milevsko
Území Toulavy

Naše obec se nachází na území Toulavy - logo