Úřední deska

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH

 

 

 

MV - GŘ HZS ČR poskytlo obci Jetětice dotaci ve výši 450.000,- Kč na realizaci projektu "Obec Jetětice - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH" a Jihočeský kraj ze svého rozpočtu schválil obci Jetětice v roce 2022 dotaci ve výši 300.000,- Kč z programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Celkové náklady na pořízení dopravního automobilu činily 1.343.988,- Kč. Nový dopravní automobil přispěje ke zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky.