Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Jetětice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
vyhláška o místním poplatku za odpady