Rozpočet
rozpočtové opatření č.3/2020
Rozpočtové opatření 2/2020
rozpočtové opatření č.1/2020
střednědobý výhled do roku 2022
Rozpočet na rok 2020
závěrečný účet za rok 2018-schválený ZO 30.5.2019
střednědobý výhled do roku 2021
Rozpočet na rok 2019