Rozpočet

střednědobý výhled do roku 2024

              Střednědobý výhled rozpočtu  Obce  JETĚTICE

                              na období 2022-2024

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Údaje ( v tis.Kč)                            rok 2022               rok 2023              rok 2024

_______________________________________________________________________

 

Tř. 1: daňové příjmy                          4869                    4869                      4869

Tř. 2: nedaňové příjmy                       3030                    3030                      3030  

Tř. 3: kapitálové příjmy                       300                      300                        300

Tř. 4: přijaté dotace                                68                        68                          68 

                                                              

Příjmy celkem                                    8267                    8267                      8267

 

Tř. 5: běžné výdaje                            7267                     7267                      7267

Tř. 6: kapitálové výdaje                     1000                     1000                      1000    

 

Výdaje celkem                                   8267                     8267                      8267

 

 

 

 

 

                                                                                     Novotný Ladislav

                                                                                        Starosta obce        

                                

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Návrh zveřejněn na ÚT i EÚD obce

Od:  11.11.2021

Do:  9.12.2021

Schválen ZO dne 9.12.2021 č.usn. 76/2021

Zveřejněno na EÚD :  21.12.2021