Rozpočet

střednědobý výhled do roku 2021

                  Střednědobý výhled rozpočtu  Obce  JETĚTICE

                              na období 2020-2021

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Údaje ( v tis.Kč)                            rok 2019                 rok 2020                rok 2021

_______________________________________________________________________

 

Tř. 1: daňové příjmy                          4857                    4857                      4857

Tř. 2: nedaňové příjmy                      1836                    1836                      1836  

Tř. 3: kapitálové příjmy                       500                      500                        500

Tř. 4: přijaté dotace                                67                        67                          67  

                                                            

Příjmy celkem                                    7260                    7260                      7260

 

Tř. 5: běžné výdaje                            5229                     5229                      5229

Tř. 6: kapitálové výdaje                     2031                     2031                      2031    

 

Výdaje celkem                                   7260                     7260                      7260

 

 

 

 

 

                                                                                     Novotný Ladislav

                                                                                        Starosta obce        

                               

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na ÚT i EÚD obce

Od:  27.11.2018

Do:  27.12.2018

Schváleno ZO dne 28.12.2018, č.usn.34/2018-2