Rozpočet

Střednědobý výhled do roku 2023

              Střednědobý výhled rozpočtu  Obce  JETĚTICE

                              na období 2021-2023

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Údaje ( v tis.Kč)                            rok 2021               rok 2022              rok 2023

_______________________________________________________________________

 

Tř. 1: daňové příjmy                          4873                    4873                      4873

Tř. 2: nedaňové příjmy                      2015                    2015                      2015  

Tř. 3: kapitálové příjmy                       500                      500                        500

Tř. 4: přijaté dotace                                68                        68                          68 

                                                              

Příjmy celkem                                    7456                    7456                      7456

 

Tř. 5: běžné výdaje                            6112                     6112                      6112

Tř. 6: kapitálové výdaje                     1364                     1364                      1364    

 

Výdaje celkem                                   7456                   7456                       7456

 

 

 

 

 

                                                                                     Novotný Ladislav

                                                                                        Starosta obce        

                                

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na ÚT i EÚD obce

Od:  12.11.2020

Do:  9.12.2020

Schválen ZO dne 9.12.2020 č.usn. 63/2020

Zveřejněno na EÚD : 17.12.2020