Rozpočet

střednědobý výhled do roku 2022

 

                  Střednědobý výhled rozpočtu  Obce  JETĚTICE

                              na období 2021-2022

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Údaje ( v tis.Kč)                            rok 2020                 rok 2021               rok 2022

_______________________________________________________________________

 

Tř. 1: daňové příjmy                          5071                      5071                    5075

Tř. 2: nedaňové příjmy                       4217                      4217                   4200  

Tř. 3: kapitálové příjmy                       500                        600                      600

Tř. 4: přijaté dotace                                67                          67                       70  

                                                             

Příjmy celkem                                    9855                      9855                    9945

 

Tř. 5: běžné výdaje                            8555                       8555                    8600

Tř. 6: kapitálové výdaje                    1300                        1300                    1345   

 

Výdaje celkem                                   9855                       9855                    9945  

                                

                                                                     

 

 

 

                                                                                      Novotný Ladislav

                                                                                           starosta

                                                                                    

Zveřejněno na ÚT a EÚD obce v době od:  26.11.2019

 

Sejmuto:   12.12.2019

Schváleno ZO dne : 12.12.2019 č.usn.53/2019

 Zveřejněno na EÚD obce:   27.12.2019