Úřední deska

Letní svoz popelnic


 LETNÍ  SVOZ  SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO

                           ODPADU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

OD  7. dubna  2021 se bude z obce vyvážet  odpad –

 

popelnice   každý  sudý  týden  ve   středu