Úřední deska

oznámení o zveřejnění -závěrečný účet za rok 2020

Obec Jetětice

Adresa:  Jetětice čp.122, 39848 Jetětice

IČO:   249734

 

 

Schválený závěrečný účet

Obec Jetětice oznamuje dle § 17 zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený závěrečný účet  za rok 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese:   www.jetetice.cz   v odkazu   Obec-rozpočet

Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním úřadu v Jetěticích na adrese: 

Jetětice čp.122

 

Zveřejněno na ÚT i EÚD obce Jetětice :  9.3.2021  - 30.6.2022