Úřední deska

oznámeno o zveřejnění rozpočtu

Obec Jetětice

Adresa: Jetětice čp. 122, 398 48 Jetětice

IČO:   249734

 

 

Schválený rozpočet obce na rok 2019

Obec   Jetětice oznamuje dle § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený rozpočet na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese:    www.jetetice.cz   v odkazu  Obec- Rozpočet

Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním úřadu v Jetěticích  na adrese:  Jetětice čp.122.

 

 

Schválená rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2019

Obec  Jetětice  oznamuje dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválená rozpočtová opatření vztahující se k rozpočtu na rok 2019 jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese: www.jetetice.cz  v odkazu Obec-Rozpočet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním úřadu v Jetěticích na adrese: Jetětice čp.122.

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021

Obec Jetětice oznamuje dle § 3 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že schválený střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2020 – 2021 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese: www.jetetice.cz v odkazu Obec-Rozpočet

Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním úřadu v Jetěticích  na adrese: Jetětice čp.122 .

 

 

 

Zveřejněno na ÚD i EÚD obce Jetětice:  2.1.2019  -  31.12.2019