Úřední deska

záměr prodej pozemku

                                                 

                                           Obec Jetětice

                              Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice

       v souladu s ust.§ 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

              zveřejňuje   záměr  prodeje  pozemku  v k.ú.  Jetětice:

Parcelní číslo:                                                                                 výměra:                                            

 865/162                                                                                          118   m2  

St. 210                                                                                               31   m2   

St. 229                                                                                               68 m2

 

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky písemně na Obec Jetětice, Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice.   

 

 

 

                                                                                            

Vyvěšeno na ÚT i EÚT:     17.4.2020                                                 Novotný Ladislav 

Sejmuto:                                                                        starosta obce