Úřední deska

záměr prodeje pozemků

              

                                           Obec Jetětice

                              Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice

       v souladu s ust.§ 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

              zveřejňuje   záměr  prodeje  pozemku  v k.ú.  Jetětice:

Parcelní číslo:                                                                                 výměra:                                            

838/10                                                                                             2039  m2

815/34                                                                                               345  m2

865/263                                                                                                 7  m2

865/160                                                                                             175  m2

St.276                                                                                                   36 m2

 

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky písemně na Obec Jetětice, Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice.   

 

 

 

                                                                                            

Vyvěšeno na ÚT i EÚT:     7.10. 2021                                                 Novotný Ladislav 

Sejmuto:                                                                                       starosta obce