Úřední deska

záměr prodeje pozemku

              

                                           Obec Jetětice

                              Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice

       v souladu s ust.§ 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

              zveřejňuje   záměr  prodeje  pozemku  v k.ú.  Jetětice:

Parcelní číslo:                                                                                 výměra:                                            

St. 209                                                                                              50  m2

865/267                                                                                            85  m2

 

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky písemně na Obec Jetětice, Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice.   

 

 

 

                                                                                            

Vyvěšeno na ÚT i EÚT:     18.11. 2021                                                 Novotný Ladislav 

Sejmuto:                                                                                           starosta obce