Úřední deska

Záměr prodeje pozemků

 

                                           Obec Jetětice

                              Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice

       v souladu s ust.§ 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

              zveřejňuje   záměr  prodeje  pozemku  v k.ú.  Jetětice:

Parcelní číslo:                                                                                 výměra:                                            

St. 216                                                                                             51  m2

865/174                                                                                          200 m2

865/120                                                                                            61 m2

865/123                                                                                            42 m2

 

Případní zájemci o koupi uplatní své požadavky písemně na Obec Jetětice, Jetětice čp.122, 398 48 Jetětice.   

 

 

 

                                                                                            

Vyvěšeno na ÚT i EÚT:     21.5. 2021                                                 Novotný Ladislav 

Sejmuto:                                                                                       starosta obce