Úřední deska

Zimní svoz komunálního odpadu

       ZIMNÍ   SVOZ  SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO

                                  ODPADU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

OD   8. listopadu  2023 se bude z obce vyvážet  odpad

 

      –    popelnice   každý    týden  ve   středu