Úřední deska

zimní svoz odpadu

ZIMNÍ  SVOZ  SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO

                           ODPADU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

OD  4. listopadu 2020 se bude z obce vyvážet  

 odpad – popelnice   každý  týden ve středu